Yabancı Dil

Her Lisan Bir İnsandır

Evrensel değerlere sahip olmanın en önemli adımı farklı dilleri ve özellikle İngilizceyi öğrenebilmek ve konuşabilmektir. Hem yabancı hem Türk öğretmenlerimizle verdiğimiz Yabancı dil eğitimi ile öğrencilerimizin daha küçük yaştan itibaren İngilizceyi öğrenmesi, İngilizce konuşma isteğinin oluşması dil eğitiminde temel prensiplerimizden biridir. Başakşehir Kolejinde çağın gereklerine uygun eğitim sistem ve araçlarıyla yabancı dil eğitiminin hem çağdaş hem de eğlenceli bir hale getirilmesi amaçlanmaktadır. En verimli dil öğretimi, aktif öğrenci katılımını destekleyen, öğrencinin tamamen uygulama ve konuşmaya yönelik etkinliklerin içinde olduğu yöntemdir. Bu nedenle İngilizce gramer derslerinin dışında bütün gruplarda okuma, konuşma, dinleme ve kelime bilgisi becerilerini geliştirmelerini sağlayan etkinlikler düzenlenmekte, pratik yapma amaçlı aktiviteler ile öğrenilen dilin kalıcı hale gelmesi sağlanmaktadır. Okulumuzda ana sınıfından itibaren İngilizce öğretimi; 5. sınıftan itibaren de ikinci bir yabancı dil öğretimi yapılmaktadır.

Başakşehir Kolejinde yeni dilleri konuşmayı öğrenen öğrencilerimiz özgüven sahibi olurlar, farklı insan ve kültürlere hoşgörüyle bakmayı öğrenirler ve çevrelerinde gelişen olay ve durumlara evrensel bakabilme becerisini kazanırlar.

basaksehir-koleji-cocuklar-egitim-etkinlik (1)