Ortaokul

Sınav Başarısını Garantileyen Sistem

Başakşehir Koleji öğrencilerine; Milli Eğitim temel amaçları doğrultusunda Siirt Üniversitesi öğretim üyelerinin akademik desteğiyle; ileri teknoloji, bilgi, sanat, ana dil, yabancı diller ve sosyal etkinlikler bütünleştirilerek hazırlanan zengin, akademik bir öğrenme ortamı sunar. Sunduğu okul ortamıyla öğrenciler ezberlemeden kalıcı öğrenmeyi gerçekleştiriyor. Öğrencilerimizin çağımızın hızla gelişen koşullarına uyum sağlayabilmeleri, sosyal ve akademik hayatlarında başarılı olabilmeleri için Özel Başakşehir Koleji; profesyonel öğretmen kadrosu, akıllı tahtalarla donatılmış sınıfları, açık ve kapalı spor alanları, oyun ve dinlenme alanları, yüzme havuzu, laboratuvarları, çalışma salonları ile öğrencilerine güvenli, mutlu ve başarılı bir eğitim-öğretim hayatı sunar. Başakşehir Kolejinde eğitim öğretimde en önemli temel yaklaşımlarımızdan biri “fırsat eşitliği” yaklaşımıdır. Bu yaklaşımımızla her öğrencimizin yetenekleri, kişisel becerileri, ilgi alanları, özellikleri, öğrenme yöntemleri dikkate alınarak ona uygun öğretim modeli oluşturulur. Okulumuzda öğrencilerimizin duygu, düşünce ve istekleri dikkate alınarak her öğrenci için ayrı bir öğrenme stratejisi planlanmasında etkili olur. Öğrencilerimizin eşit şartlar altında, bireysel öğrenme özelliklerini en etkili biçimde kullanarak en yeni eğitim teknolojileri ve yetkin eğitim kadroları vasıtasıyla çağdaş olanaklardan yararlanması amaçlanır. Okuduğunu anlayan, anladığını yorumlayan, olaylar ve durumlar karşısında analiz ve sentez yapabilen bir nesil yetiştirme hedefiyle yola çıkan Başakşehir Kolejinde bir yandan öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini keşfederken bir yandan da proje tabanlı, iletişim odaklı, dil, zihinsel ve sosyal becerilerinin keşfedilmesi sağlanır.

Müzik ve Görsel Sanatlar Eğitimi

Eğitimin ilk kademesi anasınıfından itibaren okullarımızda en çok önem verdiğimiz dersler arasında müzik ve görsel sanatlar dersleri yer alır. Başakşehir Kolejinde yaptığımız gezilerle öğrencilerimizin müzeler, sanat galerileri, tarihi eserler, çevre vb. konular hakkında estetik bir algıya sahip olmaları ve bu algıdan yola çıkarak izlenimlerini görsel sanatlara dönüştürmeleri hedeflenir. Bu derslerimizin amacı öğrencilerimizin yaratıcı düşünme, hayal gücü geliştirme, yaratıcı yorumlama, yaratıcı problem çözme, dinleme ve görmeye dayalı becerilerin geliştirilmesini sağlamaktır. Öğrencilerimiz görsel sanatlar dersinde; karakalem, çalışmaları, tuval üzerine akrilik boya, kolaj, sulu boya, pastel, kil ve toprak çalışmaları yapmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin görsel sanatlar dersinde yaptıkları çalışmalar sergilenir ve öğrencilerimizin yaşama başarısında kendine güvenin ilk adımları atılmış olur. Öğrencilerimiz sanatsal yaşama doğru ilk adımı atmış olurlar. Müzik derslerinde de öğrencilerimizin müzik enstrümanları tanımaları, sesleri ayırt etmeleri, ritmik çalışmalar yapmaları, notalar, müzikli oyunlar vb. çalışmalar yapılır. Dönem içinde uygulanan dinletilerle öğrencilerimizin müzik becerilerinin sunumu sağlanır. Toplumun önüne çıkma, kendini ifade etme becerileri geliştirilerek özgüvenlerinin oluşumu sağlanır. Başakşehir Okullarında okuyan her öğrenciyi en az bir müzik aletini profesyonel olarak çalmayı öğreterek mezun etmek bizim önceliklerimiz arasında yer alacaktır.

Cumartesi Tamamlama Eğitimi

Başakşehir Okullarında cumartesi günleri de zevkli ve verimli bir öğrenme şenliğine dönüşmektedir. Öğrencilerimiz için TEOG sınavına yönelik etütler onları bir adım ileriye taşımaktadır. İlkokul ve ortaokulun ilk yıllarında okuyan öğrencilerimiz için de cumartesi günleri sportif, kültürel ve sanatsal etkinliklerin düzenlendiği bir gündür. Başakşehir Okullarında okuyan her öğrenci hem akademik yönden hem de sosyal yönden yaşamsal başarıyı yakalama şansına sahiptir.

Beden Eğitimi

Öğrencilerimizin hayatında sporu etkili bir şekilde yerleştirmek öğrencilerimizin hem fiziksel hem de düşünsel gelişimleri için önemlidir. Öğrencilerimizin sportif faaliyetlerle ekip ruhunu kazanmaları, işbirliği içinde çalışmaları, sorumluluk almaları, lidere uymaları, liderlik yapabilmeleri, mücadele etmeleri, kazanma ve kaybetme olgularını tanımaları hedeflenen davranışlar arasında yer almaktadır. Spor şenlikleri, yüzme şenlikleri, voleybol, futbol, basketbol, badminton, tenis turnuvalarıyla öğrencilerimizin sportif yönünü zenginleştirmek bizim önemli hedeflerimizdendir. Ayrıca bu genel çalışmaların dışında özel yetenekli öğrencilerin beden eğitimi öğretmenlerimiz tarafından keşfedilerek öğrencilerimizin o alanda uzmanlaşması Türkiye ve Dünya derecelerini elde etmeleri hedefimizdir. Özellikle hafta sonunda düzenleyeceğimiz sportif, sanatsal ve kültürel etkinliklerle öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerine göre yetiştirilmesi önemli çalışmalarımızdır. Beden eğitimi derslerinde öğrencilerimize yüzme dersi de vererek bütün öğrencilerimizin yüzme sporunu öğrenmesi amaçlanır.

Matematik Eğitimi

Matematik derslerimizde öğrencilerimize teorik matematik geometri bilgisinin verilmesinin yanı sıra özgün düşünebilme, araştırabilme, teoriler üretebilme, bilimsel düşünme alışkanlığını geliştirebilme, analiz ve sentez yapabilme becerilerini  kazandırmayı amaçlıyoruz. Matematiksel ilkelerin hayatın alanında geçerli olduğunu, kullanılan formüllerin yaşamdan alındığını, hayatın kendisinin matematik olduğunu öğrencilerimize empoze ederiz. Ayrıca 7 ve 8. sınıfta TEOG vb. sınavlarda başarılı olabilmeleri için program haricinde matematik derslerinde öğrenme güçlüğü çeken öğrencilere randevulu ders sistemiyle birebir dersler anlatılır. Öğrencilerimizin sınavlara eksiksiz olarak girmeleri sağlanır. Öğrencilerimizin TEOG‘da başarılı olabilmesi için etütler, ek dersler, özel dersler uygulanır. 

Fen ve Teknoloji Eğitimi

Fen bilimleri dersindeki temel gayemiz, bilimsel meraklarını deneylerle somutlaştıran, laboratuvar bilgisi yüksek, deneysel çalışmaları hayatının bir parçası yapan, üreteceği yeniliklerle ülkesine ve dünyaya katkı sağlayan bireyler yetiştirmektir. Öğrencilerimizin yaptığı bilimsel çalışmalar yıl içinde düzenleyeceğimiz “BAŞAKŞEHİR BİLİM ŞENLİĞİ“yle sunulacak, öğrencilerimizin akademik motivasyonu en üstte tutulacaktır. 

Türkçe Eğitimi

Bireyin düşüncelerini zenginleştirebilmesi, duygu ve düşüncelerini ifade edebilmesi, çevresiyle olumlu ilişkiler geliştirebilmesi iyi bir anadil eğitimine bağlıdır. Öğrencilerimizde Türkçe sevgisi oluşturmak ve iyi bir Türkçe eğitimi vermek için; öğrencilerimizde dinleme, anlama, okuma, konuşma, yazma, becerilerinin geliştirilmesi gerekir. Ayrıca öğrencilerimizde okuma zevki ve sevgisini geliştirmek için haftada iki saat okuma saati etkinliği yapmayı hedefliyoruz. Yıl boyunca düzenlenen münazara etkinlikleri, şiir dinletileri, tiyatro çalışmaları, her yıl öğrencilerimizin yazdığı hikaye, roman vb. Türkçeyi daha etkili kullanmaya yönelik etkinliklerle öğrencilerimizin yaşam becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz.

Yabancı Dil Eğitimi

Yabancı dil eğitiminin önemine inanan bir özel öğretim kurumu olarak Başakşehir Koleji ana sınıfından itibaren öğrencilerine yabancı dil eğitimi vermektedir. Temeli ana sınıfta atılan yabancı dil eğitimine ilkokul döneminde daha ağırlık verilmeye başlanacaktır. Öğrencilerimizin İngilizceyi uygulamalı ve etkileşimli olarak konuşmaya yönelik bir öğretimle kullanmaları sağlanır bu dönemde. Yeni bir yabancı dille öğrencilerimiz, özgüven sahibi olurlar, farklı insan ve kültürlere hoşgörüyle bakmayı öğrenirler, her konuya evrensel bakabilme becerisi oluştururlar. İngilizce eğitimimiz tamamen konuşma, okuma, yazma ve kelime hazinesinin geliştirilmesine yardımcı olacak şekilde düzenlenmiştir. Ayrıca öğrencilerimiz uluslararası dil sınavlarına girerek dil yeterliliklerini de kanıtlamış olurlar. Yabancı dil eğitimi, sadece eğitim hayatında gerekli olan İngilizce değil, günlük yaşam pratiklerinde de kullanılacak bir İngilizce eğitimi olacaktır. Başakşehir Kolejinden mezun olan öğrenciler, dünyanın her yerinde İngilizce iletişim kurabilme becerisine de sahip olabiliyor.

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Ortaokul Sosyal Bilgiler dersinde “yaşayarak ve görerek eğitim” anlayışıyla öğrenilenlerin kalıcı olmasını sağlıyoruz. Öğretmenlerimizin akademik anlatımları sık sık düzenlenen geziler ve görsel materyallerle desteklenerek yaşayarak ve görerek eğitim anlayışı hayata geçirilir. Ayrıca öğrencilerimiz gerçekleştirdikleri performans görevleri ve projelerle araştırma, sorgulama, analiz ve sentez yapabilme becerilerini geliştirir. 7 ve 8. sınıfta düzenlediğimiz TEOG çalışmaları müfredata uygun bir şekilde yerleştirilerek işlenir.

Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme ve değerlendirme birimimiz dönem başında öğrencilerimizin akademik başarılarının ne derece ilerlediğini gözlemlemek ve özellikle TEOG sınavına giren 8. sınıflarımızın sağlıklı bir şekilde sınav sürecini geçirmek için dönem başında bir sınav-değerlendirme-kontrol-tamamlama programı hazırlar. Bu programa göre yıl içinde öğrencilerimizin sınavlardan ve performans ödevlerinden aldıkları puanlar hem danışman hem rehber öğretmen tarafından takip edilir. Deneme sınavlarına göre eksik konusu olan öğrencilere ders dışında tamamlama dersleriyle eksiklikleri tamamlanarak öğrencilerimizin akademik açıdan da öğrenme başarısı kazanmaları sağlanıyor. Sınav sonuçlarına göre rehberlik birimimiz her öğrenciye ayrı ayrı çalışma programları hazırlamakta, öğrencilerin çalışmalarını sürekli gözden geçirmektedir. “Her öğrenci farklı öğrenme hızına ve düzeyine sahiptir” anlayışına uygun bir şekilde; öğrenme güçlüğü çeken veya yavaş öğrenen öğrencilerimize ya birebir, ya da gruplar halinde takviye programlar uygulanır. Rehberlik birimimiz bu özellikteki öğrencileri de başarıya teşvik edici bir rehberlikle kaybetmeden akademik başarıya dahil etmektedir. Bu takviye programları hafta içi ders çıkışlarında ve cumartesi günleri düzenlenir. 

Sosyal Kulüpler

Öğrencilerimizin daha küçük yaşlardan itibaren çevreyle sağlıklı bir şekilde diyalogunu oluşturmasını, eşitlikçi ve demokratik bir ortam içinde sosyal ve kültürel hayatlarını ve yeteneklerini geliştirebilecekleri kulüpler oluşturarak sosyal açıdan da girişimci bir birey olarak yetişmesini sağlıyoruz. Okulumuzda okuyan her öğrenci birçok öğrenci kulübü üyesi  olarak akademik başarısının yanında sosyal kişiliğini de geliştirir.   Başakşehir Okullarında Oluşturulan Sosyal Kulüpler :  

 • Müzik ve resim kulübü
 • Satranç kulübü
 • Kütüphanecilik kulübü
 • Barış coğrafyası kulübü
 • Satranç kulübü
 • Sivil savunma kulübü
 • Gezi tanıtım ve turizm kulübü
 • Bilim kulübü
 • Fen ve teknoloji kulübü
 • Çevre kulübü
 • Hayvanları koruma kulübü
 • Trafik güvenliği kulübü
 • İlk yardım kulübü
 • Kültür ve edebiyat kulübü
 • Tiyatro kulübü
 • Matematik tübitak kulübü
 • Gazetecilik kulübü
 • Drama kulübü
 • Öykü ve şiir yazma kulübü
 • İngilizce edebiyat ve drama kulübü
 • Görsel sanatlar kulübü
 • İnsan hakları ve demokrasi kulübü
 • Değerler kulübü
 • Spor kulüpleri (basketbol, futbol, voleybol, masa tenisi, yüzme, halk dansları, çağdaş danslar)

Başakşehir Kolejinde Öğrenme Ortamları

 • Akıllı sınıflar
 • Teknoloji destekli eğitim
 • Fen laboratuvarları
 • Spor alanları
 • Sanat atölyesi
 • Müzik ve görsel sanatlar atölyesi
 • Matematik ve satranç atölyesi
 • Zeka oyunları mucit atölyesi
 • Düşünme becerileri eğitimi
 • Tiyatro ve drama atölyesi
 • Teknoloji ve tasarım atölyesi
 • Bilişim ve yazılım dersliği

Başakşehir Ortaokulunda öğrencilerimize akademik başarıya yönelik programlar uygulanırken bir yandan da;

 • düşüncelerini etkili ve açık bir şekilde ifade edebiliyorlar mı
 • yaşamlarında karşılaşacakları sorunları çözme becerisine sahipler mi
 • olaylar karşısında analiz yapıp doğru karar verebiliyorlar mı
 • hayallerinde yaşattıkları, kendilerine ait bir ilgi alanları var mı
 • okulda öğrendikleri bilgileri yaşamlarında gerçekleştirebiliyorlar mı
 • çevresiyle iyi bir etkileşim içinde olabiliyorlar mı

basaksehir-koleji-sloganlar-7