HAKKIMIZDA

Başakşehir Koleji

“Her Çocuk Başarabilir” felsefesiyle yola çıkan bir özel öğretim kurumudur.  

Özgüveni yüksek, kendine, topluma, çevresine ve farklı kültürlere saygılı, eleştiri becerisi gelişmiş, sorgulayan, analitik düşünebilen, öğrenmeyi seven bireyler yetiştirebilmek amacıyla kurulan Başakşehir Koleji; eğitim dünyasında yeni bir anlayış geliştirmek, ezberci anlayışı bozarak öğrenen bireyler yetiştirmek için kapılarını çocuklarımıza açıyor.   

Yaşamın ve Bilimin Akademisi” sözünü gerçekleştirme adına  öğrencilerde akademik başarı ile beraber yaşam başarısını da en üst seviyelere çıkarmak için eğitim öğretim programları düzenleyen Başakşehir Koleji geleneksel kalıpları kırarak eğitime farklı bir bakış açısı getirmeyi hedeflemektedir.  

Öğrencilerimizin “yaşamın ve bilimin akademisi” Başakşehir Okullarında hoşgörülü, erdemli, disiplinli, özgüveni yüksek, yaratıcı bireyler olarak yetişmesi eğitim anlayışımızın özünü oluşturur. Öğrencilerimizin okullarımızda kazanacağı bilgi, birikim ve beceriler onların tüm hayatını etkileyecek niteliktedir. Öğrencilerimizi yaşama hazırlarken alanlarında başarılarını kanıtlamış öğretmenlerle çalışmanın güvenini de yaşıyoruz. Bilimsel akademik yeterliliğe sahip öğretmen kadromuz ile ezberlemeye değil, üretmeye dayalı, çağdaş, hayata dönük, öğrencileri hem akademik hem de sosyal olarak yaşama hazırlayan bir program uygulama hedefi içindeyiz.

Misyon; “Her çocuk başarabilir”, “İnovatif eğitim ve deneyimli bireyler” anlayışını Türkiye’nin her yerine yaymak için yola çıkan Başakşehir Koleji, yaşadıkları topluma ve dünyaya değer katacak,  özgüveni yüksek, dil ve zihinsel becerileri gelişmiş, başarılı nesiller yetiştirmek amacıyla akademik ve toplumsal başarıyı gerçekleştiren programlar uygular. Başakşehir Kolejinden mezun olan öğrenciler, hem kendi toplumunun değerlerine, hem evrensel değerlere inanarak yetişirler.

Vizyon; Başakşehir Koleji, ezber yerine yaşayarak öğrenen, bilgiyi araştırarak keşfedip uygulayan, düşündüklerini özgürce ifade eden, teknolojiyi bilen ve doğru kullanan, eleştirel düşünme becerisini özümseyen, girişimci,  kendisiyle ve çevresiyle barışık, özverili, başarılı ve çalışkan bir nesil yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Sadece akademik sınavlarda değil, kültürel, sosyal, sportif, sanatsal çalışmaların tümünde başarılı olan, en az bir yabancı dili çok iyi bilen, en az bir müzik aleti çalabilen, sorumluluk sahibi, hayat boyu öğrenme anlayışına inanan, geleceğin lider bireylerini yetiştirmek Başakşehir Kolejinin gelecek vizyonudur.

basaksehir-koleji-sloganlar-1