Başakşehir Okulları

“Her Çocuk Başarabilir” felsefesiyle yola çıkan bir özel öğretim kurumudur.  

 

Özgüveni yüksek, kendine, topluma, çevresine ve farklı kültürlere saygılı, eleştiri becerisi gelişmiş, sorgulayan, analitik düşünebilen, öğrenmeyi seven bireyler yetiştirebilmek amacıyla kurulan Başakşehir Koleji; eğitim dünyasında yeni bir anlayış geliştirmek, ezberci anlayışı bozarak öğrenen bireyler yetiştirmek için kapılarını çocuklarımıza açıyor.

 

Öğrencilerimizin “yaşamın ve bilimin akademisi” Başakşehir Okullarında hoşgörülü, erdemli, disiplinli, özgüveni yüksek, yaratıcı bireyler olarak yetişmesi eğitim anlayışımızın özünü oluşturur. Öğrencilerimizin okullarımızda kazanacağı bilgi, birikim ve beceriler onların tüm hayatını etkileyecek niteliktedir.

 

Öğrencilerimizi yaşama hazırlarken alanlarında başarılarını kanıtlamış öğretmenlerle çalışmanın güvenini de yaşıyoruz. Bilimsel akademik yeterliliğe sahip öğretmen kadromuz ile ezberlemeye değil, üretmeye dayalı, çağdaş, hayata dönük, öğrencileri hem akademik hem de sosyal olarak yaşama hazırlayan bir program uygulama hedefi içindeyiz.

 

“Yaşamın ve Bilimin Akademisi” sözünü gerçekleştirme adına  öğrencilerde akademik başarı ile beraber yaşam başarısını da en üst seviyelere çıkarmak için eğitim öğretim programları düzenleyen Başakşehir Koleji geleneksel kalıpları kırarak eğitime farklı bir bakış açısı getirmeyi hedeflemektedir.

 

Her bireyin farklı öğrenme süreci olduğuna inanıyoruz. Ve bu öğrenme sürecine uygun olarak daha küçük yaştan itibaren her öğrenciyle birebir ilgilenerek o öğrenme sürecini daha etkili ve daha verimli bir şekilde gerçekleştirme hedefi taşımaktayız.

 

Öğrencilerimizi; anadilini doğru kullanan, en az bir yabancı dilde yetkin, yetenek ve becerilerinin farkında, yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinen, pozitif düşünce gücü gelişmiş, sosyal sorumluluk sahibi, çevresine duyarlı bireyler olarak yetiştirmek birinci önceliğimiz olacaktır.

 

  Başakşehir Okullarının eğitim stratejileri;  

  • kendi dilinde ve en az bir yabancı dile kendini ifade edebilen
  • sosyal ve medeni becerilere sahip
  • kültürel farkındalıklara saygı duyan
  • lider, girişimci ruha sahip
  • karar verme becerisini kazanmış
  • öğrenmeyi öğrenen
  • matematiksel, bilimsel ve teknolojik yeterliliğe sahip
  • kendine güvenen

bireyler yetiştirmektir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir