ANAOKULU

Eğlenerek Öğrenme Modeli

Anasınıflarımızda eğitim programlarını belirlerken öğrencilerimizin, velilerimizin ve öğretmenlerimizin de beklentilerinin karşılanması bizim birinci önceliklerimizdendir. Anasınıflarımızda derse giren öğretmenlerimizin; çalıştığı yaş grubunun özelliklerini, seviyelerini bilmesi, bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurması, sevgi ve sabır eşiği yüksek eğitimcilerden oluşması verilecek eğitimin de seviyesini daha yükseğe taşıyacaktır.

 

Anasınıflarımızda öğrencilerimizi yetiştirirken akademik altyapının yanında saygıyı, sevgiyi, hoşgörüyü, emeği, güveni, dürüstlüğü, fedakarlığı kısaca yaşama ve topluma dair değerleri onların kalplerine nakşederek kendilerini geliştirebilecekleri bir okul öncesi ortamı sunmayı amaçlıyoruz.

Okuma Yazmaya Hazırlık

Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları, öğrencilerimizin fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerinin geliştirilmesi, dikkat süresini uzatmaya yönelik, verilen yönergelerin uygulanması el ve göz koordinasyonunun sağlanması, düşünme ve sorgulamaya dayalı dil ve zihinsel becerilerinin geliştirilmesi ile ilgili etkinliklerin bütününü oluşturur. Okuma yazmaya hazırlık dönemi; atölye çalışmaları, proje tabanlı eğitim çalışmaları, yaşıt etkileşimiyle sağlanan akran kültürünün oluşması, eğlenceli matematik, zeka oyunları, deney ve gözlemler, havada/kumda yazı yazma teknikleri, sanatsal ve sportif etkinlikler, drama, müzik, oyun ve alan gezileriyle desteklenen çalışmaların bütünü olarak anasınıfı programımız içinde yer almaktadır. Ayrıca okuma yazmaya hazırlık çalışmalarımızda öğrencilerimize sunacağımız en önemli kavramların başında “değerler eğitimi” gelir. Okuma yazma çalışmalarımızda huzur, sorumluluk, barış, alçakgönüllülük, hoşgörü, dürüstlük, sevgi, birlik, yardımlaşma, saygı, mutluluk, paylaşma, dayanışma, fedakarlık, iyilik, komşuluk, vatan sevgisi gibi değerleri hissettirmeye yönelik metinlere yer verilecektir.

Dil ve Düşünceye Dayalı Etkinliklerimiz- Düşünme Becerileri

Anadilini doğru, güzel ve etkili kullanma, fikir yürütme, doğru sesleri çıkarabilme, ses tonunu ayarlama, deyimleri, atasözlerini yerinde ve doğru kullanma ile ilgili eğlenceli alıştırmalar yaparak bireyin konuşma becerisini geliştirmeyi hedefliyoruz. Sohbet etme, tekerleme, taklitler, şiir okuma, parmak oyunları, kuklalar, etkileşimli ve paylaşımlı okuma, öykü anlatma, resimlere bakarak öykü oluşturma gibi çalışmalarla da Türkçeyi doğru ve düzgün kullanmalarına destek veriyoruz. Düşünme becerileri; mantık kurma, zaman yönetimi, görsel ve işitsel dikkat, sebep sonuç ilişkisi geliştirme gibi temel zihinsel becerileri geliştirir. Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, iletişim kurma, problem çözme, araştırma, karar verme ve girişimcilik becerilerinin de gelişmesini sağlayacak etkinlikler hazırlayarak bireyin ileride yaşam başarısını da gerçekleştirmesi Başakşehir Okullarının öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. Satranç dersiyle öğrencilerimizin düşünme becerilerini pratik hayata transfer etmeyi hedeflerken bir yandan da strateji geliştirme becerisi kazandırıyoruz.

Fen ve Matematik Etkinliklerimiz

Anasınıfı öğrencilerimizin olaylar, kavramlar arasında neden sonuç ilişkisi kurabilmelerine, problem çözebilme becerilerinin geliştirilmesine, tahmin yürütme, karşılaştırma yapabilmelerine, diğer disiplinlerle ilişki kurmalarına yönelik etkinlikler yapmaktayız. Deneyler ve gözlemlerle, laboratuvarımızda, bahçemizde, toprak altında ve üstünde yürüttüğümüz deneylerle, yaratıcı projelerimizle, mental aritmetik, mangala gibi matematiksel zeka oyunlarıyla, öğrencilerimizin daha okul öncesi dönemden  itibaren matematik ve fen derslerine ilgi duymalarını ve bu dersleri yaşayarak öğrenip sevmelerini okul hayatına matematik ve fen bilgisi sevgisiyle başlamalarını hedefliyoruz. Başakşehir Koleji anasınıfı öğrencileri Türkiye’de bir ilk olarak Fen Bilgisi Laboratuvarını kullanarak, deney yaparak öğreniyor, gözlem yaparak keşfediyor ve  araştırma becerilerini geliştiriyor. Canlıların dünyasını tanıma- madde- vücudumuzu tanıyalım – evren- güneş sistemi- çevremiz vb. konular hakkında bilgi sahibi oluyor. Fen Bilgisi derslerinin temelleri Başakşehir Kolejinde anasınıfında atılıyor.  Başakşehir Koleji anasınıfında okuyan öğrenciler; sayı bilgisi, rakamlar, ölçme, geometri ve uzamsal bilim, örüntü, veri toplama ve grafik, simetri, Doğadaki geometrik şekiller, dört işlem vb. matematiksel işlemler hakkında da temel bilgilere sahip olurlar.

Drama Etkinlikleri

Drama hayatın provasıdır. Öğrencilerimizin hayatlarında aktif ve etkin olması öğrencilerimizin iyi bir drama eğitimi almasıyla ilişkilidir. Bu nedenle drama eğitimine çok önem veriyor ve dramayla öğrencilerimizin kendini gerçekleştirmelerini sağlıyoruz. Dramayla kazanılan duygu eğitimi, bir duygudan diğerine geçebilmelerine ve duygularını kontrol edebilmelerine olanak sağlarken bireysel ve grup etkinlikleriyle sosyal  gelişimlerine destek veriliyor. Çocuklarımız yaptıkları doğaçlama çalışmalarıyla yaratıcılıklarını hayata geçiriyor, hem eğleniyor hem öğreniyorlar. Drama eğitimiyle okul öncesinde çocuğun okulla tanıştığı ilk yıldan itibaren eğlenceli bir eğitimle okul hayatı da böylece sevdirilmiş olmaktadır. Öğrencinin sonraki akademik başarısının temelinde ilk yıllarda okula karşı duyduğu sevgi önemli yer almaktadır.

Oyun Etkinlikleri

Başakşehir Okullarında oyunu eğitimde çok etkili bir öğrenme tekniği olarak kullanmayı hedeflemekteyiz. Oyun; çocukların hem hareket gereksinimlerini sağlar hem de hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını geliştirir. Ayrıca öğrencilerimiz oyun oynarken, yaşamsal deneylerin provasını yaparak kendini ve çevresini keşfetme fırsatı da buluyor ve duygusal gelişimine katkı sağladığı bir süreç yaşıyor. Aynı zamanda oyun çocuklar açısından birileri tarafından dayatılan zorunlu bir eylem olmadığı için de çocuklar oyunla mutlu ve eğlenceli bir zaman dilimi geçiriyor. Oyun sırasında yenme ve yenilme duygusunu da yaşayan öğrencilerimiz bu şekilde zorluklarla mücadele etmeyi, problemlere çözüm getirmeyi daha okul öncesi dönemden itibaren öğreniyor. Bu etkinliklerle bireysel ve grup çalışmaları yapmalarına olanak sağlayarak sosyal becerilerinin gelişimine de destek olmayı hedefliyoruz. Oyunlarla birlikte öğrencilerimizin temel hareket becerilerini geliştirmeyi, vücutlarıyla ilgili farkındalıklarını oluşturmayı, kendilerini keşfetmeyi, küçük ve büyük motor gelişimlerini sağlamayı hedefliyoruz. Geleneksel ve yöresel oyunların unutulmaması ve yaşatılması için bu yaş grubuna uygun olan oyunlar uzmanlarımız tarafından belirlenir ve hayata geçirilir.

İngilizce Eğitimi

 Dünyaya entegre olmanın, evrensel değerlere sahip olmanın en kısa yolu farklı dilleri öğrenmektir. Dil eğitiminde okul öncesi çok önemlidir. Hem yabancı hem Türk öğretmenlerle verdiğimiz İngilizce dil eğitimi ile öğrencilerimizin daha küçük yaştan itibaren İngilizceyi öğrenmesi, İngilizce konuşma isteğinin oluşması dil eğitiminde temel prensiplerimizden biridir. İlkokuldaki İngilizce eğitimi için temel altyapı oluşturan bu program sayesinde öğrencilerimiz basit diyaloglar düzeyinde duyduğunu anlayabilme, kendini ifade edebilme seviyesine ulaşıyorlar. Böylelikle anadillerinin dışında bir dilde düşünme yetisini ve dili etkin bir şekilde kullanabilme becerisini erken yaşta kazanmaya başlıyorlar. Bu dönemde çocukların dikkat süreleri kısa ve birbirinden farklı olduğu için bireysel öğrenme farklılıklarını göz önünde bulundurarak birçok farklı metot ve teknik kullanmayı amaçlıyoruz. Öğrencilerimizin bu süreci hem eğlenerek hem yaşayarak öğrenmeleri için resim kartları, posterler, gerçek objeler, kuklalar, hikayeler, drama etkinlikleri, şarkılar, oyunlar sıklıkla kullanılan yöntemlerdir. Bu dönemde drama tekniğini, müziği ve oyunu da kullanarak yaşlarına uygun ve eğlenceli bir öğretim programı uyguluma amacı taşıyoruz.  Öğrencilerimiz bu dönemde iletişimsel  aktivitelerle yabancı dili günlük hayatta kullanmayı öğreniyor ve daha küçük yaşlardan itibaren İngilizce konuşuyorlar.

“Mükemmel İngilizce ile evrensel vizyona sahip nesiller”

Proje ve Sanat Etkinlikleri

Okul öncesi dönemden itibaren öğrencilerimizin proje ve sanat becerilerini geliştirmek için etkinlikler yapıyoruz. Öğrencilerimizin estetik duygusunu geliştiriyor, yaratıcı düşünme yeteneklerini destekliyor, kendilerini sanatsal yönden de ifade edebilmelerine olanak sağlıyoruz. Yaratıcılıklarını ve hayal gücünü kullanan öğrencilerimiz, problem çözebilme, eleştirel ve çözüm odaklı düşünebilme becerilerini de hayata geçirerek nesneleri gerçek amacının dışında kullanıyor yeni ürünler oluşturabiliyorlar. Bu tür çalışmalarla el, göz ve beyin koordinasyonunun gelişmesine de destek veriyoruz.

Müzik Etkinlikleri

Öğrencilerimizin ses, dinleme ve kulak becerilerinin geliştirilmesi için okul öncesi öğretmenimiz müzik öğretmenlerimizle birlikte yıl boyunca çeşitli etkinlikler yapmaktadır. Çocuklarımızın kendi yerel müziğimizi tanımanın yanında evrensel müzikle de tanışmalarını sağlıyoruz. Derslerimiz öğrencilerimizin davullarıyla yaptıkları ritim çalışmalarıyla, atölyede sundukları şovlarla ve sergiledikleri beden perküsyonlarıyla renklenmektedir. Öğrencilerimizin müziğe olan ilgilerinin keşfedilmesi ve küçük yaşlarda müzikle iç içe olmaları, ileriki yaşlarda müzik sanatçısı olmasalar bile müzikle ilgili tercihleri olan, kendilerine yönelik seçimler yapabilen yetişkinler olabilmeleri için altyapı oluşturuyor. Sık sık yapılan “sanat günleri” etkinliklerinde de öğrencilerimizin farklı sanatçılarla ve enstrümanlarla buluşmalarını da hedefliyoruz. Ayrıca müzik atölyemizde farklı ritim enstrümanlarının yanı sıra piyano, gitar, bağlama, bateri, davul vb. araçlar da yer almaktadır.

Yaşayan Değerler Eğitimi

Öğrencilerimizin bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunmanın yanı sıra unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizin yeni nesillere öğretilmesi de eğitim anlayışımızın öncelikleri arasında yer almaktadır. Dönem içinde huzur, sorumluluk, barış, alçakgönüllülük, hoşgörü, dürüstlük, sevgi, birlik, yardımlaşma, saygı, mutluluk, paylaşma, dayanışma, fedakarlık, iyilik, komşuluk gibi temalarla bizi biz yapan değerleri yeni nesillere aşılayarak insani özellikleri gelişmiş, yaşam başarısını tamamlamış, sağduyulu bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Rehberlik Servisi

Rehberlik uzmanlarımız ilk günden itibaren öğrencilerimizin hem sosyal hem akademik gelişimini yakından takip eder, onların hem akademik başarı hem de sosyal yaşam başarıları için gerekli çalışmaları yapar, öğrencilerini destekler. Bütün velilerimizle diyalog içinde olarak öğrencilerimizin gelişimlerini takip ederler. Öğrencilerimizi tanımak için sınıf ortamındaki gözlemlerin yanında velilerimizle de görüşmeler yaparak öğrencilerimizin daha başarılı ve sağlıklı bir okul hayatı geçirmelerini sağlıyoruz. Öğrencilerimiz için hazırladığımız durum anekdotları ve gözlem raporları geleceğe yönelik çalışmalarımızda alt yapı oluşturuyor. Okul öncesindeki öğrencilerimizin okuma ve yazmaya sağlıklı geçişlerinin sağlanması için PDR uzmanlarımız tarafından dikkat alıştırmaları hazırlanır ve sınıfta uygulanır.